top of page

Dědictví po babičce nebylo jen vybavení dílny, materiál a dřevěné formy na klobouky, ale také touha a potřeba něco
tvořit, vymýšlet a dávat materiálu život.

čtverec1.JPG
1-113f.JPG



 
R u č n í  v ý r o b a
Klobouky vznikají tradičním způsobem – nažehlením materiálu
na formu. Ručně se na formu napínají a po zaschnutí se dohotovují.
Všívá se potní pásek a stuha. 

bottom of page